"Falck-klubben" arrangement i Odsherred
Lørdag den 23. oktober 2004

Falck-klubben havde to arrangementer i Nykøbing Sj. og Asnæs lørdag, hvor der blev fokuseret på trafiksikkerheden og førstehjælp.

Der var check af de medbragte cykler, hvor reflekser, ringeklokke, lys m.v. blev komtrolleret. Det viste sig at være en god idé. Flere af Falck klub medlemmerne fik en "huskeseddel" med hjem og nogle af refleksproblemerne blev klaret på stedet, hvor Falck uddelte en pose med refleksbrikker og informations-materiale. Klubmedlemmerne fik også lejlighed til at se reflekserne demonstreret i et mørkt rum, hvor de bag efter skulle svare på, hvor mange reflekbrikker de så i mørket.

Der var også gennemgang af færdselsreglerne for cyklister og gående, og Falckmedarbej-derne roste dem flere gange for deres viden og entusiasme.

Der blev gjort store øjne, da Christian påkørte en stor dukke, som var opstillet ude på vejen bag Falck stationen. Han kom kørende med en fart på 45 km/t og ramte dukken med et stort brag, så dukken blev smidt op i luften og landede "kvæstet" på vejbanen.

Efterfølgende blev alarmeringsproceduren gennemgået, og en af deltagerne blev lagt i aflåst sideleje, som lige blev ordnet af en af de unge medlemmer, som uden tøven demonstrerede sin kunnen.

Dagen blev afsluttet med et diplom til alle. Falck serverede pølsehorn, flødeboller og sodavand, og til de voksne var der kaffe og kage.

En go' trafiksikkerhedsdag her til den mørke periode.

Stationsleder Iris, og Christian fra Falck gennemgår reglerne for cyklister og gående.

Christian checker reflekserne.

Der var også en "Police" repræsentant blandt de små klubmedlemmer, som sørgede for, at tingene var i orden.

Denne udstoppede "Falckredder" blev påkørt med 45 km/t for at vise børnene og de voksne hvor stor en kraft der er tale om, når bilen rammer "offeret". Dukken fløj gennem luften og landede "kvæstet" på vejen.

Her viser et af klubmedlemmerne hvordan man anbringer et "trafikoffer" i aflåst sideleje. Det skete uden tøven.

Christian er nede i børnehøjde for at kommunikere med de små trafikanter, som var iført cykelhjælme.