Olaf Catter går på pension efter 37 år
Tirsdag 28. februar 2006

Efter 37 år som brandmand og beredskabsinspektør i Nykøbing-Rørvig Brandvæsen var der afskedsreception for Olaf Catter, som også fejrede sin fødselsdag på sin sidste arbejdsdag i brandvæsenet.
Der var mødt mange brandmands-kolleger op fra både Dragsholm Brandvæsen, Trundholm Brandvæsen og naturligvis fra Nykøbing-Rørvig Brandvæsen samt repræsentanter fra politi og Falck og kolleger fra Nykøbing-Rørvig kommune for at tage afsked med Olaf Catter. Borgmester Vagn Ytte Larsen rettede en stor tak for 37 års tjeneste og overrakte fru Catter et brev med en hilsen fra kommunen. Beredskabschef Jeppe E. Hansen holdt også en varm tale for Olaf Catter.

Holdleder Viggo Nielsen og viceberedskabsinspektør Søren Jacobsen overrakte Olaf Catter sin blankpolerede brandhjælm sammen med en forkromet økse med ønsket om held og lykke i livet efter brandvæsenet.

Beredskabschef Jeppe E. Hansen takkede Olaf Catter for tro og lang tjeneste ved brandvæsenet.

Olaf Catter for bordenden sammen med fru Catter, stationsleder i Falck, Kim Sparvath, politikommissær Johnny Nilsson nu Slagelse Politi og beredskabschef Jeppe E. Hansen.

Olaf Catter med gamle kolleger fhv. vicebrandinspektør Reinhardt Jørgensen og fhv. brandinspektør Robert Madsen foran tankvognen.

Olaf Catter med gaverne fra kolleger i Nykøbing-Rørvig Brandvæsen

Borgmester Vagn Ytte Larsen takkede for 37 års tro tjeneste og ønskede tillykke med fødselsdagen - også til barnebarnet.

Der var mange hilsener fra de fremødte receptionsgæster i Café Nord i Nordgårdshallen i Nykøbing Sj., som stod for et flot frokosttraktement.

Olaf Catter takkede for de mange taler og takkede for det store fremmøde og lovede, at han ville kigge forbi brandstationen, men mente der ville komme nogle situationer, hvor han skulle kalde træskoene tilbage fordi de
"er kørt", når alarmen lyder.